GYM FITNESS

Medlemsbetingelser

 Generelt

Når du bliver medlem i Gym Fitness accepterer du, foruden nærværende medlemsbetingelser, også Husets Regler, Gym Fitness s gældende regler om Datapolitik samt modtagelse af meddelelser om ændringer i medlemsbetingelser pr. e-mail.

Medlemskabet

Medlemskabet er personligt og må ikke benyttes af andre. Ved misbrug af medlemskab eller medlemskort opkræves et gebyr, som fremgår af Gym Fitness prisliste. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares et billede af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Gym Fitness.

Er du imellem 12-17 år skal vi have din forældes accept , i skal derfor møde op i receptionen for at købe medlemskab.

Dit nye medlemskort kan hentes i receptionen.

 

Ved køb af et medlemskab i Gymfitness godkender kunden at Gymfitness er berettiget til at tage løbende opkrævninger. Ved opkrævning opkræves et gebyr på 9,50 kr. Ved køb af medlemskab 12-13 år skal der trænes med en værge/ voksen over 18 år, dog kan de unge til hver en tid få en gennemgang af vores maskiner. Unge fra 14 år må gerne træne alene, dog vil vi meget gerne vise dem maskinerne først så vi er sikret en træning der ikke skader….

 

Medlemskort

Medlemskortet skal medbringes og registreres inden hver træning. Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal der laves et nyt mod betaling.

Opsigelse

Opsigelse af DIBS medlemskaber: medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned plus 1 måned. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i centeret eller via e-mail til det pågældende centers e-mail med oplysning om for- og efternavn, medlemsnummer samt en tilkendegivelse om at opsigelse ønskes. mailadresser findes på hjemmesiden. Når vi har registreret opsigelsen, sender vi en bekræftelse på e-mail, til den e-mailadresse, medlemmet har oplyst i vores system. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse. Der kan ikke ske opsigelse, så længe medlemskabet er sat i bero. Er medlemskabet sat i bero, skal dette aktiveres igen, hvorefter der kan ske opsigelse med gældende varsel. Ved køb af medlemskab i en kampagneperiode kan opsigelsen først ske efter 6 måneder og derefter er det løbende måned plus en måned.

Betaling

Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales den samlede pris for perioden. Ved oprettelse af et DIBS-medlemskab betales kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelse til første betaling. Herefter bliver ydelsen trukket d. 1 i hver måned.
I Gym Fitness skal du bruge dit medlemskort til køb i vores automater.

For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved DIBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, får medlemmet spærret sit medlemskort indtil restancen er udlignet. En sådan udelukkelsesperiode godskrives ikke af Gym Fitness.

Bero

Medlemskabet kan sættes i bero i op til 6 mdr. ved henvendelse i centeret. Der skal opgives start- og slutdato for bero perioden. For hver bero betales der gebyr efter gældende takst, som til enhver tid fremgår af Gym Fitness prisliste. Såfremt medlemskabet sættes i bero efter d. 15. i en måned, vil medlemmet få godskrevet det beløb, der er betalt efter bero periodens begyndelse, når bero perioden ophører.
For at blive medlem i Gym Fitness, skal personen være fyldt 12 år. Er en person under 18 år eller umyndig, kan DIBS- medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning og på værgens ansvar. Medlemskabet kan kun tegnes ved fremmøde i Gym Fitness med værgen. I forbindelse med indmeldelse, skal begge parter medbringe gyldigt billede ID.
Unge fra 12-14 skal træne med en voksen over 18 år.

Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Gym Fitness. Gym Fitness tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.
Vi anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning.

Afmelding af holdreservation

Aflysning 2 timer før og fremmøde er 10 min før, er man forhindret i at møde op kontaktes centret.
Gym Fitness kan til enhver tid – uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.
Ændring af medlemsbetingelser: Gym Fitness kan ændre medlemsbetingelserne inkl. priser med et varsel på løbende måned plus 1 måned. Gym Fitness har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med 2 ugers varsel ved opslag i centeret.